Rom til alle tider: Temadag 2012

Temadag og generalforsamling i

Romselskabet S.P.Q.R.

Lørdag den 25. februar 2012 kl. 9.15-15.15

Det Italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, Hellerup

Mødeledere: Thomas Harder og Dodo Astrup

Bestyrelsen for Romselskabet S.P.Q.R., som blev dannet i 2009, har fornøjelsen af igen i år at indbyde til en temadag om Rom i forbindelse med selskabets generalforsamling på Det Italienske Kulturinstitut i Hellerup. Arrangementet gennemføres i tæt samarbejde med og med stor velvilje fra Det Italienske Kulturinstitut. Rejseforeningen Italiensk Forum er også medarrangør af dagen.

Medlemmer af Det Italienske Kulturinstitut, Italiensk Forum, Dante Alighieri og Romselskabet S.P.Q.R. kan deltage til favørpris kr. 225,00 for hele arrangementet, mens øvrige betaler kr. 285,00. Alle er meget velkomne til at deltage.

Tilmelding til temadagen er nødvendig og sker udelukkende ved indbetaling af beløbet senest den 16. februar 2012 til konto 4120 7950914534 i Danske Bank. Husk at opgive navn/navne samt telefonnummer i tilfælde af at der bliver hurtigt udsolgt i lighed med de sidste år!


Medlemsskab
af Romselskabet S.P.Q.R. koster pr. år kr. 150,00 og kr. 200,00 for par, som indbetales til Jyske Bank, konto 7854 1361115. Husk navn/navne samt adresseoplysninger pr. brev til Mogens Bang, Vesterdalen 52, 2870 Dyssegård eller via E-mail til mogensbang@vesterdalen.dk. Romselskabet S.P.Q.R.’s generalforsamling afholdes den 25. februar kl. 13.00 uafhængigt af temadagens program og deltagerbetaling.

Hjemmeside
: www.romselskabet.dk
Facebook: Meld dig ind i Romselskabets gruppe på Facebook og følg selskabets aktiviteter


Program for temadagen:

Kl. 9.15           Kaffe og croissant

Kl. 9.50          Velkomst v/direktør Clara Bencivenga Trillmich, Det Italienske Kulturinstitut

Kl. 10.00        Susanne Trudsø: Stenkonservering af antikke romerske bygningsværker

Kl. 10.30        Gudrun Haastrup: Holberg i Rom

Kl. 11.15         Thomas Harder: Kirkens Rom

Kl. 11.45         Jo Hermann: En tur gennem Rom år 96

Kl. 12.15         Italiensk buffet – drikkevarer delvist sponsoreret af Det Italienske Kulturinstitut

Kl. 13.00        Romselskabet S.P.Q.R. holder generalforsamling. Ordstyrer Ole Kjær

Kl. 13.30        Nyt fra Thorvaldsens Museum

Kl. 14.00        Steen Neergaard: Engle kan dø, restaureringer af gravsteder på Den Protestantiske Kirkegård i Rom

Kl.14.30         Jytte W. Keldborg: En ”grand tour” til Rom i 1800-tallet

Kl. 15.00        ”Filmen : ”Homage to Rome” instruktør Franco Zeffirelli

Kl. 15.15         Afslutning

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: