Rom til alle tider: Temadag 2013

Rom til alle tider 2013

Temadag og generalforsamling i

Romselskabet S.P.Q.R.

Lørdag den 23. februar 2013 kl. 9.15-15.15

Det Italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup

Bestyrelsen for Romselskabet S.P.Q.R., som blev dannet i 2009, har fornøjelsen af igen i år at indbyde til en temadag om Rom i forbindelse med selskabets generalforsamling på Det Italienske Kulturinstitut i Hellerup. Arrangementet gennemføres i tæt samarbejde med og med stor velvilje fra Det Italienske Kulturinstitut.

Medlemmer af Det Italienske Kulturinstitut, Italiensk Forum, Dante Alighieri og Romselskabet S.P.Q.R. kan deltage til favørpris kr. 235,00 for hele arrangementet, mens øvrige betaler kr. 295,00. Alle er meget velkomne til at deltage.

Fontana di Cavalli Marini i Vlla Borghese-parken

Fontana di Cavalli Marini i Vlla Borghese-parken

Tilmelding til temadagen er nødvendig og sker udelukkende ved indbetaling af beløbet senest den 15. februar 2013 til konto 4120 7950914534 i Danske Bank. Husk at opgive navn/navne samt telefonnummer i tilfælde af at der bliver hurtigt udsolgt i lighed med de sidste år.

Medlemskab af Romselskabet S.P.Q.R. koster pr. år kr. 150,00 og kr. 200,00 for par, som indbetales til Jyske Bank, konto 7854 1361115. Husk navn/navne samt adresseoplysninger pr. brev til Mogens Bang, Vesterdalen 52, 2870 Dyssegård eller via e-mail til mogensbang@vesterdalen.dk.

Romselskabet S.P.Q.R.’s generalforsamling afholdes den 23. februar 2013 kl. 13.00 uafhængigt af temadagens program og deltagerbetaling.


Program for temadagen:

Ordstyrere: Thomas Harder og Dodo Astrup

Kl. 9.15     Dørene åbnes, og der serveres kaffe og croissanter

Kl. 9.20     En dansk etrusker i dag, fernisering og udstilling, Hans Tyrrestrup, kunstner

Kl. 9.50     Velkomst, Det Italienske Kulturinstitut

Kl. 10.00  Med silkesnor – om pavelige segl og pavebuller, Per Kristian Madsen, museumsdirektør, Nationalmuseet

Kl. 10.30  Fra Piazza Del Popolo, Flemming Larsen, forfatter, tidl. lærer

Kl. 11.00  Pause

Kl. 11.10  Roms obelisker, Lise Manniche, ægyptolog

Kl. 11.40  Palettens pinjefugl, udstillingen og bogen, Hans Tyrrestrup, kunstner

Kl. 11.50  Den danske partisan, en bog og et særtryk, Thomas Harder, forfatter og foredragsholder

Kl. 12.00  Italiensk buffet

Kl. 13.00  Romselskabet S.P.Q.R. holder generalforsamling, ordstyrer Ole Kjær

Kl. 13.30  De romerske cosmater, Ib Lydholm, arkitekt

Kl. 14.00  Fra Rom til Nysø, om Thorvaldsen og Christine Stampe, Margrethe Floryan, museumsinspektør, Thorvaldsens Museum

Kl.14.30   Romersk fodbold, Svend Rybner, historiker, forfatter og oversætter

Kl. 15.00  Homage to Rome, film af instruktør Franco Zeffirelli

Kl. 15.15  Afslutning


Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: