Generalforsamling og temadag. Lørdag den 21. marts 2015 kl. 11.00

Kære Medlemmer

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at
Indkalde til Generalforsamling samt at
Indbyde til Temadag:  Brygger Jacobsens romerske kunstsamling. Fra antikken til guldalderen

Temadag: Lørdag den 21. marts 2015 kl. 11.00
Generalforsamling: Lørdag den 21. marts 2015 kl. 14.00

 

Samtidig opfordres medlemmerne til at betale Kontingent for 2015 gerne nu, men senest ultimo februar. Medlemmer der har indmeldt sig i selskabet mellem august og december 2014 skal dog ikke betale igen før 2016.

Kontingentet er stadig 150,00 kr. for enkeltpersoner og 200,00 kr. for par som bedes indbetalt på konto i Jyske Bank: 7854 1361115. Husk at opgive navn/navne.

Såfremt man ikke længere ønsker medlemskab, vil det være en stor hjælp for vores kasserer at få en e-mail herom snarest.

Nytårshilsenen kræver i år, at man foretager et valg mellem

Iben Bjurners bog: “En mytisk rejse i det ældste Italien”, illustreret af Ulla Kampmann, eller 3 signerede farvelitografier med motiver fra Rom.

Er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen d. 21. marts, hvor gaverne udleveres, kan den valgte nytårsgave afhentes enten hos kasserer Lena Thorsen, Martensens Alle 15, III sal eller hos næstformand Mogens Bang, Vesterdalen 52, Dyssegård efter forudgående aftale på mail: lenathorsen@gmail.com eller Mogensbang@vesterdalen.dk

Godt Nytår

Bestyrelsen

logo-20121

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Lørdag d. 21. marts 2015 kl. 14.00

Ny Carlsberg Glyptotekets Festsal

 

 1. Valg af dirigent   Forslag Paul-Anker Lund
 2. Bestyrelsens beretning udsendes også som bilag
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingentfastsættelse
 6. Valg af:
 7. Formand, bestyrelsens forslag er Mogens Bang
 8. Bestyrelse (max. 5 + suppleanter max 2) Christine Marstrand og Steen Bech er på valg begge modtager genvalg. Som suppl. modtager Ole Drachmann og Ole Kjær genvalg
 9. Intern revisor + revisorsuppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
 10. Eventuelt.

Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til
Vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer

 

Årsberetning for 2014

Bestyrelsen konstituerede sig med:

 • Formand Steen Bech
 • Næstformand Mogens Bang
 • Kasserer Lena Nielsen Thorsen
 • Christine Marstrand
 • Søren Rud
 • Ingrid Wass

Suppleanter:

 • Ole Kjær
 • Ole Drachmann

Revisor:

 • Freddie Scheidig
 • Suppleant Tue Magnussen

 

 • Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder
 • Selskabet har fået ny webmaster (Paul-Anker Lund)
 • Årets nytårshilsen til medlemmerne: Bente Lange: ”Roms farver”
 • Søren Rud og Mogens Bang har holdt billedforedrag i Slagelse i september
 • Selskabet har haft en velbesøgt stand på Thorvaldsens Museums Høstmarked 3 lørdag i august
 • Der er udarbejdet en ny folder
 • Storværket Rom & Danmark har nu tilbud fra 40 bidragsydere og der søges fondsmidler
 • 7 guidebøger søges udgivet som en ”Rejsekassette” med emnerne: Antikken, Obeliskerne, Fontænerne, Paladser og Pladser, Kirkerne, Michelangelo, Rafael og Bernini mfl. og et (bonusbind) med restauranter

 

Årets arrangementer:

 • Temadag ”Rom til alle tider” og generalforsamling på Nationalmuseet 1. marts
 • I samarbejde med Realdania foredrag af professor Carsten Thau: ”Romersk arkitektur i Danmark” i Bygningskulturens Hus 18. marts
 • Thorvaldsendag 4. oktober med byvandring, museumsomvisning og foredrag i samarbejde med Thorvaldsens Museum og Historier i byen v/ Inge Panduro
 • Rejsemøde 4. okt. i forb. med Thorvaldsen Romrejsen
 • -11-10.-11. Thorvaldsen Romrejse med bl.a. direktør Stig Miss og Jytte Keldborg, Olevano
 • Foredragsaften med journalist og forfatter til bogen ”Roma” Simen Ekern, interviewet af Thomas Harder 19. november
 • Fotograf Søren Rud åbner sin fotoudstilling ”Rom under fire øjne” på Det Italienske Kulturinstitut 19. november
 • Romselskabet holder julereception 18.december med foredrag af Søren Rud og journalist Poul Arnedal om bogen og fotoudstillingen ”Rom under fire øjne” efterfulgt af vinsmagning fra Dehlholm Vin og antipasti

logo-20121

Romselskabet SPQR´s årlige

Temadag & Generalforsamling:

Brygger Jacobsens romerske kunstsamling. Fra antikken til guldalderen

21. marts 2015 kl. 11.00

Ny Carlsberg Glyptotekets Festsal

Mødeledere: Thomas Harder & Dodo Astrup

spqr1

Program

Kl. 11.15 Museumsinspektør Anne Marie Nielsen byder Velkommen

Kl. 11.30 Forh. museumsinspektør Mette Moltesen: Bryggerens antiksamling

Kl. 12.00 Museumsinspektør Jan Kindberg Jacobsen: Etruskersamlingen

Kl. 12.30 Kejserportrætterne, en guidet tur i samlingerne

Kl. 13.15 Frokost

Kl. 14.00 Generalforsamling i Romselskabet SPQR

Imacon Color Scanner

Kl. 14.30 Fotograf Søren Rud: ”Bryggeren” DR`s Tv-serie. Et billedshow

Kl. 15.00 Thorvaldsens billedhuggerelever, Freund, Bissen og Jerichau, en guidet tur i samlingerne

Kl. 15.30 Kaffe og kage

Kl. 16.00 Museumsinspektør Anne Marie Nielsen: Danske guldaldermaleres romerske motiver i Glyptotekets samling

Kl. 16.45 Afslutning v/ formand for Romselskabet Steen Bech

 

Tilmelding til Romselskabet SPQR udelukkende ved indbetaling af kr. 335,00 kr. pr. deltager til konto i Danske Bank:

Reg. 3109 kontonr. 7950914534 senest torsdag d. 12. marts.

Beløbet dækker: frokostbuffet, drikkevarer hele dagen. Kaffe og kage samt entré til Museet og guidede ture i samlingerne.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: