Generalforsamling og temadag 19. marts 2016

Foredragssalen i Meldahls Smedie

Foredragssalen i Meldahls Smedie

Kære medlemmer

Romselskabets bestyrelse ønsker alle vore medlemmer et rigtig Godt Nytår og vil samtidig takke for den fine tilslutning vi har haft til både arrangementer og rejsen til Rom i november. Det er altid en fornøjelse at opleve glæden ved og interessen for Rom sammen med jer.

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at fremsende:

  • Indkaldelse til Generalforsamling og
  • Indbydelse til temadag: Romersk inspiration

I løbet af det nye år vil betaling af både kontingent, arrangementer og rejser forhåbentlig kunne lægges over i et enkelt og effektivt onlinesystem – det vil I høre mere om – men vi vil gerne opfordre medlemmerne til allerede nu at betale kontingent for 2016, men senest ultimo februar. Medlemmer der har indmeldt sig i selskabet mellem august og december 2015 skal dog ikke betale igen før 2017.

Kontingentet er stadig 150,00 kr. for enkeltpersoner og 200,00 kr. for par som bedes indbetalt på konto i Jyske Bank: 7854 0001361115. Husk at opgive navn/navne. Såfremt man ikke længere ønsker medlemskab, vil det være en stor hjælp for vores kasserer at få en e-mail herom.

Nytårshilsenen i år er en smuk lille publikation om Piazza Navona, skrevet af Carl Johan Elmquist og illustreret af Lene Andreassen. Oprindelig udgivet af Selskabet for Bogvenner, men med tilladelse nu genoptrykt i Romselskabets regi. Hvis man imidlertid hellere vil have de tre signerede farvelitografier af Ole Drachmann med motiver fra Rom, så er dette stadig en mulighed.

Nytårshilsenen udleveres på generalforsamlingen den 19. marts, men er du forhindret kan den valgte nytårsgave afhentes enten hos formand Mogens Bang, Vesterdalen 52, Dyssegård, eller Ingrid Wass, Frederiksholms Kanal 12 efter forudgående aftale på mail: Mogensbang@vesterdalen.dk. eller Ingrid.Wass@Natmus.dk

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Mogens Bang

 

logo-20121

Indkaldelse til Generalforsamling

Det Kgl. Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
Mehldals Smedje, Philip de Langes Alle 10, 1435 København K

Lørdag d. 19. marts 2016 kl. 13.00

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Paul-Anker Lund

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag:

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker en mindre udvidelse af bestyrelsen, så vi bliver flere til at deltage i arbejdet og tillige, at bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, som er den almindelige “formel”. Derudover foreslås et par sproglige præciseringer.

Ændringsforslag:

§ 5. pkt 6,b: Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt den generalforsamlingsvalgte formand

§ 6, b. sidste linje: Indkaldelse skal indeholde motiveret dagsorden.

§ 7 a. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for en periode af 2 år. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. De 2 suppleanter vælges hvert år.

5. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslå uændret kontingent.

6. Valg af Bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmerne Søren Rud og Ingrid Wass er på valg. Begge modtager genvalg. Der skal herudover vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår Susanne Trudsø, som også er villig til at være kasserer. Den hidtidige kasserer – Lena Nielsen Thorsen – har besluttet at ”gå på pension” og genopstiller derfor ikke til bestyrelsen. Som nævnt under punkt 4 ønsker bestyrelsen en udvidelse på ét medlem. Bestyrelsen foreslår Paul-Anker Lund. Som suppleanter modtager Ole Drachmann og Ole Kjær genvalg.

7. Valg af intern revisor samt revisorsuppleant. Revisor samt revisorsuppleant må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

8. Eventuelt.

 

Bemærk: Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til Vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Året i SPQR

”Jørgen Roed- Under sydens sol”. Foredrag af kunsthistoriker Jens Peter Munk. I samarbejde med Nivaagaard (15. januar)

”Caravaggio og Pasolini” foredrag af Christine Marstrand. Filmen ”Mamma Roma” i samarbejde med Cinemateket (15. februar)

Fotoudstillingen ”Rom under fire øjne” Rom aften på Dyssegård Bibliotek med Søren Rud, Poul Arnedal og Mogens Bang (19. februar)

Temadag og generalforsamling på Glyptoteket. Brygger Jacobsens romerske samlinger (21. marts)

Bestyrelsesmøde med konstituering: Formand Mogens Bang, næstformand Ingrid Wass, kasserer Lena Thorsen. Øvrige bestyrelse: Søren Rud, Christine Marstrand, Steen Bech. Suppleanter Ole Kjær og Ole Drachmann (29. marts)

Introduktionsaften til Romrejsen i november (27. april)

Frokostmøde med den Italienske ambassadør Carlo Tripepi v/ Søren Rud og Mogens Bang (26. juni)

Thorvaldsens Museums Italiensk marked (15., 22. og 29. august)

”Rom i Danmark” sommerseminar (17. – 21. august)

”Thorvaldsen er kulturarv”, Golden Days  arrangement i samarbejde med Thorvaldsens Museum (18. september)

Rejsemøde på restaurant Fabio for deltagerne på Romrejsen (24. september)

I antikken og middelalderens tegn på Nationalmuseet: ”En klassiker til tiden” og ”Kranier på afveje” v/ Per Kristian Madsen og Jette Arneborg (31. oktober)

Romrejse v/ Paul-Anker Lund & Christine Marstrand (6. – 13. november)

Bestyrelsens studierejse til Rom (12. – 15. november)

Julereception. Slotskirken, Michelangelos digte og madrigaler samt vinsmagning på Thorvaldsens Museum (10. december)

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2015.

 

dsc_9260

Romselskabet S.P.Q.R.´s årlige Temadag:  Romersk Inspiration

19. marts 2016 kl. 9.30

Det Kgl. Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Philip de Langes Alle 10,1435 K

Mødeledere: Thomas Harder & Per Kristian Madsen

Program:

Kl. 09.30 Kaffe og brød i kantinen

Kl. 10.00 Arkitektskolens leder Peter Thule Kristensen byder Velkommen

Kl. 10.15 Lektor Peter Thule Kristensen: ”Gottlieb Bindesbøll, arkitekten bag Thorvaldsens Museum”

Kl. 10.45 Seniorforsker Ulla Kjær, Nationalmuseet: “Rom og den tidlige danske ny-klassicisme”

Kl. 11.15 Pause

Kl. 11.30 Professor Martin Zerlang: ”Romerske piazzaer og danske pladser”

Kl. 12.00 Frokost i kantinen

Kl. 13.00 Generalforsamling i Romselskabet SPQR

Kl. 13.30 En guidet tur i de historieske bygninger på Holmen i hold v/ professor Tage Lyneborg og arkitektstuderende

Kl. 14.30 Kaffe og kage i kantinen

Kl. 15.00 Lektor Poul Ingemann: ”TERMINI – en kunstinstallation i Ringe”

Kl. 15.30 Konservator Susanne Trudsø: “Romersk travertin brugt i antikkens Rom og i moderne dansk arkitektur”

Kl. 16.00 Afslutning v/ formanden for Romselskabet

 

Tilmelding til Romselskabet SPQR sker udelukkende ved indbetaling af kr. 245,00 kr. pr. deltager til konto i Jyske Bank:

Reg. 7854 kontonr. 1361115 senest torsdag d. 10. marts.

Beløbet dækker: frokost og drikkevarer. Kaffe og kage formiddag og eftermiddag, guidet tur.

Rejseplan: Der kører bus 9A fra Vesterport eller man kan stige på samme bus ved Metrostationen på Christianshavns Torv. Stoppested på Holmen: Gallionsvej. Derfra 3 min. gang

Evt. Havnebussen fra Nyhavn eller Toldboden til Operaen 10 min. gang

AKkitektskolen

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: