Elisabeth Jerichau-Baumann

Elisabeth Jerichau-Baumann
outsider og kosmopolit i Rom

Temaaften med to foredrag med Peter Nørgaard Larsen og Jerzy Miskowiak
24. september 2020 kl. 17.00
Med sine portrætter af kvinder har Elisabeth Jerichau-Baumann skrevet sig ind i
europæisk kunsthistorie. Hun kastede et andet blik på kvinden end sine samtidige
mandlige kollegaer og gav kvindeportrætterne en stærk personlighed og selvværd.
Elisabeth Jerichau-Baumann er blevet genopdaget indenfor de sidste 10-20 år i takt
med, at man er begyndt at interessere sig mere for feminisme og kvindelige
kunstnere.
I Rom mødte hun den danske billedhugger Jens A. Jerichau. De giftede sig og
sammen fik de 9 børn. Som maler var hun rundet af en anden tradition qva sin
uddannelse i Tyskland, og Jerichau-Baumann bliver af den danske kunstelite
diskrimineret pga. sit køn og sin baggrund. Hun bliver opfattet som overfladisk, og
hendes værker er heller ikke allesammen lige vellykkede. Men som den kosmopolit
Elisabeth Jerichau-Baumann var, holdt hun fast i sin stil. Hun var ofte i Rom eller
på rejse i England, Tyrkiet og Ægypten og fik en stor international karriere. En af
hendes forcer var, at hun var god til at forskønne og kombineret med hendes evner
til at netværke og markedsføre sin egen kunst, blev Elisabeth Jerichau-Baumann en
meget populær portrætmaler hos adelen og kongehusene.
Temaaftenens program
Overinspektør, seniorforsker Peter Nørgaard Larsen, Statens Museum for Kunst vil
berette om Elisabeth Jerichau-Baumann’s outsiderrolle i hendes samtid og give en
bredere præsentation af hendes kunst og hendes placering i dansk og international
kunst.
Forfatter Jerzy Miskowiak vil tale om malerier, udført i Rom samt nedslagspunkter,
som har betydet meget for hendes karriere og givet hende tætte relationer til både
paven og den danske dronning. Også Elisabeth Jerichau-Baumann’s deltagelse i det
romerske karneval vil blive belyst.
Aftenen rundes af med lidt mad og vin.
Tid: 24. september 2020 kl. 17.00
Sted: Det italienske kulturinstitut. Gjørlingsvej 11, DK 2900
Pris: 140,-kr for medlemmer af Romselskabet og medlemmer af Det Italienske
Kulturinstitut. For ikke-medlemmer er prisen 190,-kr.
Betaling: Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske
Bank, reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115. Senest 20. september. Husk at skrive navn/navne
ved indbetalingen.
%d bloggers like this: