Temadag og generalforsamling 2019

 

 

Temadag: Mit Rom

 

Igen i år har Romselskabet fået mulighed for at afholde vores temadag i Nationalmuseets biograf. Bestyrelsen er Nationalmuseet taknemmelig for denne gestus. Temaet bliver ”Mit Rom”, hvor en perlerække af foredragsholdere dagen igennem vil give hvert sit bud på, hvad der for dem er detaljerne ved Rom, som er gået dem i hjertet.
Kl. 10.20 – 10.30 Velkomst
Kl. 10.30 – 11.00 Professor i idrætshistorie, dr.phil. Hans Bonde: Med kroppen til Rom
Kl. 11.00 – 11.45 Forfatter, tidligere MF og minister Birthe Rønn Hornbech: Præstedatter på ferie i Rom i halvtresserne
Kl. 11.45 – 12.15 Cand mag. og fortæller Lise Lotte Frederiksen: H.C. Andersen og Rom
Kl. 14.00 – 14.30 Sognepræst Anne Fuglsang-Damgaard: Rom set med en lutheraners øjne
Kl. 14.30 – 15.00 Maler og grafiker Anita Viola: Otte års kunstnerisk arbejde fra og med Villa Borghese
Kl. 15.00 – 15.30 Kaffe/te og kage
Kl. 15.30 – 16.00 Klassisk arkæolog, museumsinspektør Ph.D. Jan Kindberg Jacobsen: Det tidlige Rom og den igangværende udgravning på Cæsars Forum.
Kl. 16.00 – 16.10 Afrunding

 

Pris for temadagen og frokost inklusiv et glas vin/en øl /en vand samt kaffe/te og kage er 380,- kr. for medlemmer af Romselskabet, og 460,-kr. for ikke-medlemmer.

 

Tid og sted
30. marts 2019, kl. 10.20 – 16.10
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K.
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115 senest torsdag den 22. marts 2019. Husk at skrive navn/navne ved indbetalingen. Sidste frist for tilmelding: lørdag den 15. marts

 

Generalforsamling

Romselskabets S.P.Q.R.s ordinære generalforsamling afholdes lørdag d. 30 marts 2019 kl. 13.00 i forbindelse med ovennævnte temadag og finder ligeledes sted på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K i museets biograf.
Dagsorden
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Kjær.
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2020
6. Valg af:
a) Formand for en 2-årig periode. Mogens Bang er på valg og modtager genvalg.
b) Tre bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Paul Anker Lund, Christine Marstrand og Steen Bech er på valg. Alle tre modtager genvalg.
c) To suppleanter for en 1-årig periode. Ole Drachmann og Per Kristian Madsen er på valg. Begge modtager genvalg.
d) Intern revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Revisor Jette Arneborg Pedersen og revisorsuppleant Bettina Kassebeer modtager begge genvalg.
7. Eventuelt.
Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
Afholdte arrangementer i 2018:
26. januar:
Nytårskur. Rom på lærredet – Danmarks største kunstnere på studierejse. Foredrag ved Peter Kær. Det italienske kulturinstitut.
10. marts:
Rom til alle tider – Alle tiders Rom. Temadag og generalforsamling. Nationalmuseet. Foredrag ved Thomas Harder, Karen Slej, Jens Bertelsen, Stine Schierup, Niels Schou, Nanna Kronberg Frederiksen og Mathias Hammer.
20. marts:
Beriget og Beruset. Rundvisning på Glyptoteket ved Anne Marie Nielsen.
16. juni:
Rom afspejlet i billedhuggerkunsten på Assistens Kirkegård. Rundvisning ved Karin Kryger.
2. september:
Stadeplads på Høstmarkedet i Øregaardsparken.
12. september:
Middelalderens Rom mellem ødelæggelsen af akvædukterne under goterkrigene i 530’erene og frem til begyndelsen af 1300-tallet, hvor paverne forlod byen. Foredrag ved Steffen Heiberg. Derefter vinsmagning ved Litta Larsen. Gastronomisk Innovation.
2.- 8. november:
Det antikke Rom. Romrejse 2018.
17. november:
H.C. Andersen og italiensk opera & Maria Callas. 2 foredrag ved Henrik Engelbrecht. Gentofte Hovedbibliotek.
5. december:
Foredrag ved Christine Marstrand og filmvisning af Pasolini’s ”Luderkarlen Accatone”. Cinemateket.

 

%d bloggers like this: