Temadag og generalforsamling 2022

Romselskabets temadag og generalforsamling

Lørdag d. 26. marts 2022 kl. 10.00 – 16.10
Det kgl. Akademi. Auditorium 2 Danneskiold-Samsøes Allé 51
Vi har i år fået mulighed for at afholde temadagen i Arkitektskolens Auditorium 2 på Holmen. Bestyrelsen vil gerne takke for denne gestus. Temaet bliver som vanligt ”Rom til alle tider”, hvor en perlerække af foredragsholdere dagen igennem vil give hvert deres bud på, hvad der for dem er det enestående ved Rom, som er gået dem i hjertet.
PROGRAM
Ordstyrer: Per Kristian Madsen
Kl. 10.00 – 10.05
Velkomst ved formand Mogens Bang
10.05 – 10.35
Prinsesse Charlotte Frederikke i Rom
Cand. mag. Birgitte Nyborg
10.35-11.05
Kay Fiskers institut i Rom
Lektor Martin Søberg
11.05 – 11.30
Kaffepause
11.30 – 12.00
Pompejansk dekorationsmaleri i Danmark
Konservator Line Bregnhøi
12.00 – 12.30
En hilsen til de gamle romere om måltidet i Rom
Madskribent Martin Kongstad
12.30-13.30
Frokost
13.30 – 14.00
Generalforsamling
14.00-14.30
Antikken omkring os
Lektor Chr. Gorm Tortzen
14.30-15.00
Kaffepause
15.00-15.30
En nyfortolkning af Det Sixtinske Kapels udsmykning
Lektor Søren Kaspersen
15.30 – 16.00
Om at fotografere i Rom
Fotograf Jens Lindhe
16.00 – 16.10
Afrunding 
ved næstformand Paul Anker Lund
Tid og sted
26. marts 2022, kl. 10.00 – 16.05
Det kgl. Akademi. Auditorium 2 Danneskiold-Samsøes Allé 51
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115 senest den 23. marts 2022.
Husk at skrive navn/navne ved indbetalingen. Pris for temadagen er 340,- kr. for medlemmer og 420,- kr. for ikke-medlemmer.
 

Generalforsamling


Lørdag d. 26. marts 2022 kl. 13.30
Det kgl. Akademi. Arkitektskolen
Dagsorden
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Kjær.
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Valg af bestyrelse mm
a) Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Susanne Trudsø (genopstiller), Ingrid Wass (genopstiller ikke) og Ole Andersen (genopstiller ikke). Steen Bech er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Suppelant Ole Drachmann overtager Steen Bechs  plads i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår som nye bestyrelsesmedlemmer: Katharina Fonnesbech og Ane Davidsen

b) To suppleanter for en 1-årig periode. Jette Arneborg Pedersen er på valg. Jette Arneborg Pedersen ønsker genvalg. Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Lisbeth Bastrup Burgaard.
c) Intern revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. Intern revisor Geert Bjørn Hansen modtager genvalg. Revisorsuppleant Bettina Kassebeer ønsker ikke genvalg. Som ny revisorsuppleant foreslår bestyrelsen Bent Filstrup.

7. Eventuelt.
Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
Bemærk: Det er muligt for medlemmer af Romselskabet at deltage i generalforsamlingen uden at være tilmeldt temadagen.
%d bloggers like this: