Alle veje fører til Rom

Denne talemåde har selvfølgelig sin årtusinde gamle politiske og senere religiøse forklaring, men den  store tiltrækningkraft byen stadig har i dag, skyldes nok mest det historiske, kulturelle og ikke mindst det kulinariske udbud.
På den baggrund har vi grundlagt Romselskabet i 2009, der beskæftiger sig med alle facetter af byen.
Deler man vores begejstring for Rom, så er det værd at overveje et medlemskab i Romselskabet SPQR.

FC  mail  hent

 

 

Romselskabets Temadag og Generalforsamling
på Nationalmuseet

Lørdag d. 10. marts 2018

Rom til alle tider – Alle tiders Rom
Ordstyrer: Per Kristian Madsen
 Program:
Kl. 10.20 Velkomst ved museumsinspektør Per Kristian Madsen
Kl. 10.30 Forfatter og historiker Thomas Harder: Paladser og Pladser i Rom.
Kl. 11.00 Klassisk arkæolog Karen Slej: Rom er min by
Kl. 11.30 Arkitekt, kgl. bygningsinspektør Jens Bertelsen: Restaureringsopgaver i Rom.
Kl. 12.00 Pause
Kl. 12.10 Klassisk arkæolog Stine Schierup: Fester i antikkens Rom.
Kl. 12.40 Forfatter Nils Schou: Det romerske mysterium.
Kl. 13.10 Frokost
Kl. 14.00 Generalforsamling 2018 i Romselskabet S.P.Q.R.
Kl. 14.30  Kunsthistoriker Nanna Kronberg Frederiksen: Kunstnerkongens og nasseprinsens hemmelige aftale i Rom – om Thorvaldsens Museums frie forskning.
Kl. 15.00 Kaffe og kage
Kl. 15.30 Radiovært og pianist Mathias Hammer: Ottorini Respighi og lyden af Rom.
Kl. 16.00 Afslutning
Arrangementet – foredrag og bespisning med vin – koster 300,- kr. for medlemmer, og 350,- kr. for øvrige deltagere.
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115 senest mandag d. 5. marts. Husk at angive navn/navne.

 

Generalforsamling 2018

Lørdag d. 10. marts 2018 kl. 14.00
Adresse: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K

Dagsorden:
1. Valg af dirigent:Bestyrelsen foreslår: Dorte Willumsen

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive udsendt af formanden straks efter fristens udløb.

5. Kontingentfastsættelse:Ifølge selskabets vedtægter (§4), fastsættes kontingentet af generalforsamlingen.

6. Valg af:
a) 3 bestyrelsesmedlemmerne er på valg for en 2-årig periode: Ingrid Wass, Susanne Trudsø og Søren Rud.
Søren Rud genopstiller ikke. Ingrid Wass og Susanne Trudsø modtager genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Ole Høgh Andersen.
b) 2 suppleanter er på valg for en 1-årig periode: Ole Kjær og Ole Drachmann. Ole Kjær genopstiller ikke. Ole Drachmann modtager genvalg. Som ny suppleant foreslår bestyrelsen: Per Kristian Madsen.
c) Intern revisor samt revisorsuppleant er på valg for en 1-årig periode: intern revisor Jette Arneborg Pedersen og revisorsuppleant Bettina J. Kassebeer. Begge modtager genvalg.

7. Eventuelt.

Romselskabets årsberetning 2017
Generalforsamling og temadag: “Rom til alle tider – Min glæde min inspiration”afholdt på Nationalmuseet den 4. marts
En bogudgivelse: ”Roms kirker”. Foredrag af forfatteren Andreas Rude afholdt på Det Italienske kulturinstitut den 20. juni.
Italienske markedsdage afholdt på Bertel Thorvaldsens Plads den 12., 19. og 26. august.
Skulpturvandring igennem tre københavnske parker. Klassisk arkæolog Mette Moltesen fremviste og fortalte den 20. august om bronzeskulpturerne, der er kopier af marmorskulpturer hjemhørende på museer i Rom
Udstillingen “Ditlev Blunck – En anderledes maler” på Nivaagaard blev besøgt den 23. august. En aften med rundvisning ved kunsthistoriker Jette Lundstrøm og efterfølgende dialog om udstillingen mellem kurator Birgitte von Folsach og forsker Karin Bechmann Søndergaard.
Brygger Jacobsens ”italienske” Jesuskirke blev besøgt den 12. september. Arrangementet bestod i en musikalsk indledning ved organist Sven Verner Olsen, en rundvisning i kirken ved sognepræst Frank Bjørn Christensen samt billedforedrag om tv-serien “Bryggeren” ved Søren RudRejsemøde vedrørende efterårets Romrejse blev afholdt 13. september ved rejseledere Susanne Trudsø & Paul Anker Lund.
Efterårets Romrejse blev gennemført 21.-28. oktober. Tema: ”Alle tiders paladser, kirker og villaer” ved rejseledere Susanne Trudsø og Paul Anker Lund.
Temadagen ”Filminstruktøren Federico Fellini” ved Søren Rud blev afholdt på Gentofte Hovedbibliotek den 25. november.
Perspektivisk dialog – med Eckersberg og Lars Physant i Rom”, hvor maleren Lars Physant blev interviewet af Per Kristian Madsen i udstillingen på Kastrupgaard den 6. december.
Desuden har bestyrelsen afholdt:
Syv bestyrelsesmøder (heraf er et bestyrelsesmøde i Rom under bestyrelsens studietur i november) samt en seminardag

DEO-arrangement:

Debatmøde om det italienske valg

Hvilket Europa vælger italienerne?
Den 4. marts er der parlamentsvalg i Italien. Femstjernebevægelsen står til at blive det største parti i konkurrence med Berlusconi, der er tilbage i politik. Valget er afgørende for EU’s og ikke mindst euroens fremtid.
Torsdag den 1. marts 2018, kl. 17.00-18.30
Wegeners Gård, Vesterbrogade 60A, København V
 

 

%d bloggers like this: