Temadag og generalforsamling 2020

 

Romselskabets temadag og generalforsamling

Søndag d. 20. september 2020 kl. 10.20 – 16.10
Nationalmuseet, Ny Vestergade
Igen i år har Romselskabet fået mulighed for at afholde temadag i Nationalmuseets biograf. Bestyrelsen er Nationalmuseet taknemmelig for denne gestus. Temaet bliver ”Rom til alle tider”, hvor en perlerække af foredragsholdere dagen igennem vil give hvert deres bud på, hvad der for dem er det enestående ved Rom, som er gået dem i hjertet.

Generalforsamling

Søndag d. 20. september 2020 kl. 13.30
Festsalen Nationalmuseet, Ny Vestergade
Dagsorden
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Kjær.
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2021
6. Valg af:
a) Tre bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Ingrid Wass, Susanne Trudsø og Ole Andersen. er på valg. Alle tre modtager genvalg.
b) To suppleanter for en 1-årig periode. Ole Drachmann og Per Kristian Madsen er på valg. Begge modtager genvalg.
c) Intern revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Geert Bjørn Hansen foreslås som intern revisor og som revisorsuppleant foreslås Jette Arneborg Pedersen.
7. Eventuelt.
Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
Afholdte arrangementer i 2019
23. januar
Nytårskur 2019
Foredrag: Roms Akvædukter og fontæner, ved Jørgen Martin Hansen.
Bogpræsentation: Rundt om Roms fontæner, ved cand. mag. Henrik Vester Jørgensen
Gastronomisk Innovation
10. – 17. marts
Forårsrejse til Rom: Det antikke Rom.
30. marts
Temadag og generalforsamling. Mit Rom
Nationalmuseet
• Professor i idrætshistorie, dr.phil. Hans Bonde: Med kroppen til Rom
• Forfatter, tidligere MF og minister Birthe Rønn Hornbech: Præstedatter på ferie i Rom i halvtresserne
• Cand. mag. og fortæller Lise Lotte Frederiksen: H.C. Andersen og Rom
• Sognepræst Anne Fuglsang-Damgaard: Rom set med en lutheraners øjne
• Maler og grafiker Anita Viola: Otte års kunstnerisk arbejde fra og med Villa Borghese
• Klassisk arkæolog, museumsinspektør Ph.D. Jan Kindberg Jacobsen: Det tidlige Rom og den igangværende udgravning på Cæsars Forum.
7. maj
Rundvisning på afstøbningssamlingen
Skulpturkunst i Rom – fra antikken til renæssancen
Rundvisning ved klassisk arkæolog, Ph.D. Rune Frederiksen
4. juni
10 års jubilæumsfest
Restaurant Sult i Cinemateket.
10. og 23. september
Den etruskiske samling på Glyptoteket.
Rundvisning ved klassisk arkæolog, Ph.D. Rune Frederiksen
1. oktober
Bogpræsentation: Evighedernes by – ROM
i samarbejde med Gads Forlag og bogens tre forfattere:
Lektor ph.d. Louise Nyholm Kallestrup, lektor ph.d. Jesper Majholm Madsen og professor lic.phil. Nils Arne Sørensen alle SDU.
Salon K. Huset Magstræde.
19. – 26. oktober
Efterårsrejse til Rom. Nye oplevelser i Rom
20. november
Rom – inspirationens skatkammer.
Foredrag på Dyssegård bibliotek
Ved Mogens Bang og Susanne Trudsø
3. december
Julekoncert i Marmorkirken. Koret Musica Ficta med dirigent Bo Holten. Palæstrina og danske julesange

Program for temadag

Kl. 10.20 – 10.30
Velkomst ved formand Mogens Bang
10.30 – 11.00
SPQR – hvorfor ser de ud som de gør
Henrik Birkvig. Grafisk designer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
11.00 – 11.30
Pilgrimsveje til Rom og kirkerne undervejs
Reinhard Rupert Metzner. Kunsthistoriker
11.30 – 12.00
Thorvaldens tegninger
Stig Miss. Forh. direktør for Thorvaldsens Museum
12.00 -12.30
G.B. Piranesis billeder fra Rom og omegn og en kommende udstilling på SMK
Hanne Kolind Poulsen. Museumsinspektør og seniorforsker, SMK
12.30 – 13.30
Frokost
13.30 – 14.00
Generalforsamling
Ordstyrer: Ole Kjær
14.00 – 14.30
Venskabsportrætter i Skandinavisk forening i Rom
Peter Titelbech. Kunsthandler
14.30 – 15.00
Kaffepause
15.00 – 15.30
Latinsk kogebog, En kulinarisk tidsrejse til det Romerske Imperium ca. år 36
Anne Knudsen, antropolog, dr. phil. og forfatter.
15.30 – 16.00
Rom som katolsk by anno 2020
Andreas Rude. Forfatter, kommunikationsrådgiver og gymnasielærer, Niels Steensens Gymnasium
16.00 – 16.10 Afrunding
Pris for temadagen og frokost inklusiv et glas vin/en øl /en vand samt kaffe/te og kage er 380,- kr. for medlemmer af Romselskabet, og 460,-kr. for ikke-medlemmer.
Tid og sted
Søndag den 20. september 2020, kl. 10.20 – 16.10
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K.
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115 senest torsdag den 22. marts 2020. Husk at skrive navn/navne ved indbetalingen.
%d bloggers like this: