Temadag og generalforsamling 2020

 

Romselskabets temadag og generalforsamling

Søndag d. 20. september 2020 kl. 10.20 – 16.10
Langeliniepavillonen, Langelinie 10
Temaet bliver ”Rom til alle tider”, hvor en perlerække af foredragsholdere dagen igennem vil give hvert deres bud på, hvad der for dem er det enestående ved Rom, som er gået dem i hjertet.

Generalforsamling

Søndag d. 20. september 2020 kl. 13.30
Langeliniepavillonen, Langelinie 10
Dagsorden
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Kjær.
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2021
6. Valg af:
a) Tre bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Ingrid Wass, Susanne Trudsø og Ole Andersen er på valg. Alle tre modtager genvalg. Christine Marstrand har besluttet at udtræde af bestyrelsen. Christine Marstrand er ikke på valg derfor indtræder suppleant Per Kristian Madsen som medlem af bestyrelsen.
b) To suppleanter for en 1-årig periode. Ole Drachmann modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Jette Arneborg Pedersen til valget som suppleant i bestyrelsen.
c) Intern revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. Geert Bjørn Hansen foreslås som intern revisor. Bettina Jeanette Kassebeer modtager genvalg på posten som revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
Afholdte arrangementer i 2019
23. januar
Nytårskur 2019
Foredrag: Roms Akvædukter og fontæner, ved Jørgen Martin Hansen.
Bogpræsentation: Rundt om Roms fontæner, ved cand. mag. Henrik Vester Jørgensen
Gastronomisk Innovation
10. – 17. marts
Forårsrejse til Rom: Det antikke Rom.
30. marts
Temadag og generalforsamling. Mit Rom
Nationalmuseet
• Professor i idrætshistorie, dr.phil. Hans Bonde: Med kroppen til Rom
• Forfatter, tidligere MF og minister Birthe Rønn Hornbech: Præstedatter på ferie i Rom i halvtresserne
• Cand. mag. og fortæller Lise Lotte Frederiksen: H.C. Andersen og Rom
• Sognepræst Anne Fuglsang-Damgaard: Rom set med en lutheraners øjne
• Maler og grafiker Anita Viola: Otte års kunstnerisk arbejde fra og med Villa Borghese
• Klassisk arkæolog, museumsinspektør Ph.D. Jan Kindberg Jacobsen: Det tidlige Rom og den igangværende udgravning på Cæsars Forum.
7. maj
Rundvisning på afstøbningssamlingen
Skulpturkunst i Rom – fra antikken til renæssancen
Rundvisning ved klassisk arkæolog, Ph.D. Rune Frederiksen
4. juni
10 års jubilæumsfest
Restaurant Sult i Cinemateket.
10. og 23. september
Den etruskiske samling på Glyptoteket.
Rundvisning ved klassisk arkæolog, Ph.D. Rune Frederiksen
1. oktober
Bogpræsentation: Evighedernes by – ROM
i samarbejde med Gads Forlag og bogens tre forfattere:
Lektor ph.d. Louise Nyholm Kallestrup, lektor ph.d. Jesper Majholm Madsen og professor lic.phil. Nils Arne Sørensen alle SDU.
Salon K. Huset Magstræde.
19. – 26. oktober
Efterårsrejse til Rom. Nye oplevelser i Rom
20. november
Rom – inspirationens skatkammer.
Foredrag på Dyssegård bibliotek
Ved Mogens Bang og Susanne Trudsø
3. december
Julekoncert i Marmorkirken. Koret Musica Ficta med dirigent Bo Holten. Palæstrina og danske julesange

Program for temadag

Kl. 10.20 – 10.30
Velkomst ved formand Mogens Bang
10.30 – 11.00
SPQR – hvorfor ser de ud som de gør
Henrik Birkvig. Grafisk designer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
11.00 – 11.30
Musikken i Renaissancens Rom, et overblik med anekdoter.
Bo Holten. Korleder (Musica Ficta)
11.30 – 12.00
Thorvaldens tegninger
Stig Miss. Forh. direktør for Thorvaldsens Museum
12.00 -12.30
G.B. Piranesis billeder fra Rom og omegn og en kommende udstilling på SMK
Hanne Kolind Poulsen. Museumsinspektør og seniorforsker, SMK
12.30 – 13.30
Frokost
13.30 – 14.00
Generalforsamling
Ordstyrer: Ole Kjær
14.00 – 14.30
Venskabsportrætter i Skandinavisk forening i Rom
Peter Titelbech. Kunsthandler
14.30 – 15.00
Kaffepause
15.00 – 15.30
Pilgrimsveje til Rom og kirkerne undervejs
Reinhard Rupert Metzner. Kunsthistoriker
15.30 – 16.00
Rom som katolsk by anno 2020
Andreas Rude. Forfatter, kommunikationsrådgiver og gymnasielærer, Niels Steensens Gymnasium
16.00 – 16.10 Afrunding
Pris for temadagen og frokost inklusiv et glas vin/en øl /en vand samt kaffe/te og kage er 380,- kr. for medlemmer af Romselskabet, og 460,-kr. for ikke-medlemmer.
Tid og sted
Søndag den 20. september 2020, kl. 10.20 – 16.10
Langeliniepavillonen, Langelinie 10
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115. Husk at skrive navn/navne ved indbetalingen.
%d bloggers like this: